Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om seniorlunch i skolmatsalarna

Kommunfullmäktige 28 april 2014

 1. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om seniorlunch i skolmatsalarna

  Dnr 2013/00366 622

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-03-13

             c) Tekniska nämnden § 16/2014

             d) Barn- och utbildningsnämnden § 9/2014

             e) Motionen


Program
9 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016