Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om utredning av vindkraftens framtid

Kommunfullmäktige 28 april 2014

  1. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om utredning av vindkraftens framtid i kommunen

    Dnr 2013/00365 390

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 57/2014

               b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2014-03-10

               c) Motionen


Program
8 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016