Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 9-12

Kommunfullmäktige 28 april 2014

 1. Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgifter enligt alkohollagen – ändring

  Dnr 2014/00095 762

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 73/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-03-12

             c) Socialnämnden § 5/2014

             d) Skrivelse 2013-11-01 från Kommungemensam Alkoholhandläggning Skaraborg

             e) Nuvarande avgifter, KFS 2012:13

             f) Förslag till nya avgifter


 2. Försäljning av Forum Posthuset, del av Fanan 12, Stenstorp

  Dnr 2014/00110 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2014

             b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-03-12 med bilagor


 3. Försäljning av Gudhems förskola, Gudhem 12:5, Gudhem

  Dnr 2014/00111 253

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 80/2014

             b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande                2014-03-26 med bilagor


 4. Redovisning av obesvarade motioner

  Dnr 2014/00113 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 81/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-03-14


Program
7 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016