Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av interpellation om Falköpings vänorter

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

  1. Besvarande av interpellation från Tomas Ödeslätt (M) om Falköpings vänorter

    Dnr 2014/00165 198

    Bilaga a) Kommunfullmäktige § 44/2014

               b) Kommunstyrelsens ordförandes svar 2014-06-02

Program
3 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016