Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om krav på socialt ansvar vid offentlig upphandling

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

 1. Besvarande av motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om krav på socialt ansvar vid offentlig upphandling

  Dnr 2013/00470 059

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 103/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-02

             c) Socialnämnden § 42/2014 med tjänsteutlåtande

             d) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 23/2014

             e) Byggnadsnämnden § 46/2014

             f) Tekniska nämnden § 27/2014

             g) Kultur- och fritidsnämnden § 9/2014

             h) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 6/2014

             i) Räddningsnämnden § 9/2014

             j) Motionen

Program
5 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016