Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 18-20

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

 1. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt anhållan hos länsstyrelsen om ny sammanräkning

  Dnr 2014/00206 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26


 2. Entledigande av Christina Karén (M) från uppdragen som ledamot i socialnämnden och ersättare för ombud i föreningen ”Det finns bruk för alla” samt återbesättande

  Dnr 2014/00205 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-26


 3. Entledigande av Ingegerd Darius Reinholdsson (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden samt återbesättande

  Dnr 2014/00207 101

  Bilaga a) Avsägelse 2014-05-27

Program
12 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016