Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Måldokument och Samverkansavtal

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

 1. Måldokument Utbildning Skaraborg och Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg

  Dnr 2014/00125 106

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 105/2014

             b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-05-07

             c) Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund § 25/2014

             d) Måldokument och samverkansavtal

Program
7 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016