Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 11-16

Kommunfullmäktige 16 juni 2014

 1. Gemensam dokumenthanteringsplan för Falköpings kommun – revidering

  Dnr 2014/00179 004

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 110/2014

             b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2014-04-30

             c) Dokumenthanteringsplanen


 2. Vision för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun

  Dnr 2014/00178 403

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 111/2014

             b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2014-04-29 med bilaga


 3. VA-taxa – revidering

  Dnr 2014/00123 346

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 112/2014

             b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2014-05-08

             c) Tekniska nämnden § 48/2014 med underlag

             d) Förslag till ny taxa

             e) Nuvarande taxa


 4. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00176 450

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-07

             c) Direktionen för Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg § 8/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning


 5. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00177 400

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 119/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-13

             c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 1/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning


 6. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten – årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt fråga om ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet

  Dnr 2014/00130 100

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 120/2014

             b) Kommunsekreterarens tjänsteutlåtande 2014-05-08

             c) Direktionen för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten § 2/2014

             d) Revisionsberättelse

             e) Granskningsrapport

             f) Årsredovisning

Program
10 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016