Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpell. om tillämpning av upptagn.sområd. vid inskrivn. i för- skola

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

  1. Besvarande av interpellation från Lena Sjödahl (M) om tillämpning av upptagningsområden vid inskrivning i förskola/skola

    Dnr 2015/00232 611

    Bilaga a) Kommunfullmäktige § 57/2015

              b) Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar 2015-06-10


Program
6 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016