Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-16

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

 1. Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet

  Dnr 2015/00184 710

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 118/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-11

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 40/2015

            d) Skolverkets nya avgiftsnivåer för maxtaxa


 2. Entledigande av Martin Lundin (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00267 101

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Entledigande av Martin Lundin (SD) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB

  Dnr 2015/00241 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Återbesättande av nämndeman vid Skaraborgs tingsrätt efter Lina Ahl (S)

  Dnr 2015/00247 115

  Bilaga a) Skaraborgs tingsrätts protokoll 2015-06-01


 5. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                     vissa funktionshindrade, kvartal 1

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1

Program
13 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016