Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av plan- och bygglovstaxa för Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

 1. Revidering av plan- och bygglovstaxa för Falköpings kommun

  Dnr 2015/00147 206

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 115/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-07

            c) Byggnadsnämnden § 41/2015

            d) Förslag till ny plan- och bygglovstaxa


Program
10 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016