Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Organisatorisk placering av det kommunala handikapprådet

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

 1. Organisatorisk placering av det kommunala handikapprådet

  Dnr 2015/00075 731

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 114/2015

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2015-05-04

            c) Tekniska nämnden § 38/2015

            d) Hemställan om yttrande

            e) Socialnämnden § 26/2015


Program
9 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016