Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av sotningsfrister för Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 22 juni 2015

 1. Revidering av sotningsfrister för Falköpings kommun

  Dnr 2015/00163 174

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 117/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-05-13

            c) Räddningsnämnden § 17/2015

            d) Tidsintervaller för sotning


Program
12 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016