Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om språkkrav

Kommunfullmäktige 26 april 2021

5. Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm (SD) lämnat in en motion om att Falköpings kommun ska genomföra språklyft och införa språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. Ärendet har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden, som alla har inkommit med yttrande där samtliga nämnder har föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.

https://www.falkoping.se/kommun--politik/kommunfullmaktige-kommunstyrelse-och-namnder/kommunfullmaktige

Motion Milada Wurm Sverigedemokraterna

Program
6 av 13
Publicerad
måndag 26 april 2021