Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Prövning av ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige 26 april 2021

8. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2020

https://www.falkoping.se/kommun--politik/kommunfullmaktige-kommunstyrelse-och-namnder/kommunfullmaktige

Ansvarsfrihet

Program
9 av 13
Publicerad
måndag 26 april 2021