Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden (ärenden 14-15)

Kommunfullmäktige 26 april 2021

14. Entledigande av Johanna Johansson (SD) från uppdraget som ledamot i beredningen för översyn av den politiska organisationen

15. Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Program
13 av 13
Publicerad
måndag 26 april 2021