NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-11, del 1

Kommunfullmäktige 26 april 2021

9. Pensionsriktlinjer för medarbetare och förtroendevalda

10. Överflyttning av allmänna handlingar från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden

11. Efterskänkning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021

Socialnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Serveringstillstånd Pension

Program
10 av 13
Publicerad
måndag 26 april 2021