NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Jättened Filadelfia 5/7 Sven-Erik Skattäng
Filadelfia Jättened
14:25
Vem är Eva Persson 1/6
Filadelfia Jättened
44:47
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping
49:23
Gudstjänst 18 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping
1:04:08

Porträttet - Per Dalström

Porträttet

I serien om olika personer presenterar vi här den nye pastorn Per Dalström på Mössenergsgården.

Per Dalström pastor Mössebergsgården personporträtt Equmeniakyrkan

Publicerad
torsdag 15 mars 2018

Mössebergsgården