NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 18 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:08
Maria Ytterbrink
Personporträtt
20:41
Gudstjänst 13 juni - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:01:12
Gudstjänst 30 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:03:12

Porträttet - Per Dalström

Porträttet

I serien om olika personer presenterar vi här den nye pastorn Per Dalström på Mössebergsgården.

Per Dalström pastor Mössebergsgården personporträtt Equmeniakyrkan

Publicerad
torsdag 15 mars 2018

Mössebergsgården