NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping
49:23
Gudstjänst 19 sept
Equmeniakyrkan Falköping
59:57
Gudstjänst 8 aug -
Equmeniakyrkan Falköping
53:09
Gudstjänst 9 maj - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping
54:24

Gudstjänst 16 maj - Per Dalström

Equmeniakyrkan Falköping

Per Dalström Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 16 maj 2021

Equmeniakyrkan Falköping