NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Gudstjänst 12 juni - Thorbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
48:03
Gudstjänst 26 sept
Equmeniakyrkan Falköping 2021
45:29
Långfredag gudstjänst - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
41:39

Gudstjänst 29 maj - Karin Sigfeldt

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Hjälparen kommer

Karin Sigfeldt

Sång Torbjörn Lantz

Gudstjänst Torbjörn Lantz Karin Sigfeldt

Publicerad
söndag 29 maj 2022

Equmeniakyrkan Falköping 2022

Mössebergsgården