NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 20 juni -
Equmeniakyrkan Falköping
1:05:20
Gudstjänst 18 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping
1:04:08
Gudstjänst 13 juni - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping
1:01:12
Gudstjänst 12 sept
Equmeniakyrkan Falköping
54:45

Gudstjänst 25 juli -

Equmeniakyrkan Falköping

Mössebergsgården Gudstjänst

Publicerad
söndag 25 juli 2021

Equmeniakyrkan Falköping