NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 2 januari - Torbjörn Lantz
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:11:09
Sjung in julen 19 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59
Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp
Equmeniakyrkan Falköping 2021
31:47
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:23

Gudstjänst 24 oktober (Sånggudstjänst)

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Sånggudstjänst

Korsdraget

Mössebergsgården

Publicerad
söndag 24 oktober 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården