NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 5 juni - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:13:55
Gudstjänst 4 september - Gudstjänst med nattvard
Equmeniakyrkan Falköping 2022
1:09:16
Gudstjänst 6 juni - Johan Thörnqvist
Equmeniakyrkan Falköping 2021
52:50
"min vardag" Roland Lundgren 3/3
Filadelfia Jättened
36:26

Porträttet - Karin Sigfeldt

Porträttet

I serien om olika personer presenterar vi här den nye pastorn Karin Sigfeldt på Mössebergsgården.

Vem är hon, varifrån kommer hon och vem är Margit?

pastor Mössebergsgården personporträtt Equmeniakyrkan Karin Sigfeldt

Publicerad
tisdag 08 februari 2022

Mössebergsgården