NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Julnattsgudstjänst på Mössebergsgården
Equmeniakyrkan Falköping 2021
39:43
Gudstjänst 18 april - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:04:08
Gudstjänst 30 maj - Per Dalström
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:03:12
Gudstjänst 8 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
53:09

Gudstjänst 17 oktober - Annika Carp

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Annika Carp

Sång av barnen från förskolan Utsikten

Mössebergsgården Gudstjänst Annika Carp

Publicerad
söndag 17 oktober 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården