NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Gudstjänst 15 aug -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:10:29
Gudstjänst 11 juli -
Equmeniakyrkan Falköping 2021
49:23
Gudstjänst 31 okt - Karin Sigfeldt
Equmeniakyrkan Falköping 2021
54:15
Sjung in julen 19 december
Equmeniakyrkan Falköping 2021
1:08:59

Gudstjänst 3 oktober - Torbjörn Lantz

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Torbjörn Lantz sjunger och predikar

Mössebergsgården Gudstjänst Torbjörn Lantz

Publicerad
söndag 03 oktober 2021

Equmeniakyrkan Falköping 2021

Mössebergsgården