Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund


Program
2 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016