Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-15

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

 1. Ansökan från Borgunda byanäts ekonomiska förening om borgen för bredbandsutbyggnad

  Dnr 2016/00254 045

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 146/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 29

            c) Ansökan


 2. Återbesättande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Viktor Hansson (SD)

  Dnr 2016/00168 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 82/2016


 3. Entledigande av Helena Wigh (SD) från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Lilian Odh (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2016/00297 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Cathrine Croona (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00323 023

  Bilaga a) Avsägelse

 6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till                       vissa funktionshindrade, kvartal 1 2016

            b) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 2016

            c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-05-12

Program
10 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016