Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om att HBT-certifiera

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

 1. Besvarande av motion från Annika Carp (L) om att HBT-certifiera en äldre- eller omsorgsboendeavdelning

  Dnr 2015/00625 730

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 132/2016

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04- 28

            c) Socialnämnden § 48/2016

            d) Kommunstyrelsen § 45/2016

            e) Motionen


Program
5 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016