Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av arbetsmarknadsstrategi

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

  1. Antagande av arbetsmarknadsstrategi

    Dnr 2016/00244 142

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 138/2016

              b) Chefen för logistik och infrastrukturs tjänsteutlåtande 2016-04- 26

              c) Förslag till strategi


Program
9 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016