Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Antagande av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

  1. Antagande av policy för verksamhets- och ekonomistyrning

    Dnr 2016/00225 049

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 137/2016

              b) Kommunjuristens och ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04- 18

              c) Förslag till policy


Program
8 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016