Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion om riktlinjer vid upphandling av närprod...

Kommunfullmäktige 27 juni 2016

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om riktlinjer vid upphandling av närproducerade råvaror och livsmedel

  Dnr 2015/00615 053

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 131/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-05- 16

            c) Tekniska nämnden § 34/2016

            d) Kommunstyrelsen § 44/2016

            e) Motionen


Program
4 av 10
Publicerad
tisdag 28 juni 2016