Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

  1. Val av protokollsjusterare


  2. Allmänhetens frågestund


Program
2 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016