Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-16

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

 1. Återbesättande av uppdraget som ledamot i demokratiberedningen efter Helena Wigh (SD)

  Dnr 2016/00294 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 95/2016


 2. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Lilian Odh (M)

  Dnr 2016/00297 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 96/2016


 3. Entledigande av Krister Sjölin (S) från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

  Dnr 2016/00351 023

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Anna Bendefors (M) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2016/00371 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Anmälningsärenden

  Dnr 2016/00148 101

  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-08-11

Program
12 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016