Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD)

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

 1. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) om ekonomisk beräkning och redovisning för invandring, mångkultur och integration i Falköping

  Dnr 2016/00047 130

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 154/2016

            b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-04-22

            c) Kommunstyrelsen § 78/2016

            d) Motionen


Program
6 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016