Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att avsluta engagemanget i MöS och inrätta en nämnd

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

 1. Besvarande av motion från Hanna Wigh (SD) och Sonja Eriksson (SD) om att avsluta engagemanget i Miljö-samverkan östra Skaraborg och inrätta en miljönämnd i kommunen

  Dnr 2016/00044 400

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 153/2016

            b) Utvecklingschefens tjänsteutlåtande 2016-05-26

            c) Kommunstyrelsen § 77/2016

            d) Motionen

Program
5 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016