Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2015

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

  1. Kommunalförbundet Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2015

    Dnr 2016/00273 042

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 162/2016

              b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-08

              c) Årsredovisningen med bilagor


Program
11 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016