Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Flytt av fritidsgårdsverksamheten

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016

 1. Flytt av fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden

  Dnr 2016/00260 816

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 158/2016

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-06-13

            c) Barn- och utbildningsnämnden § 46/2016

            d) Kultur- och fritidsnämnden § 25/2016


Program
9 av 12
Publicerad
måndag 29 augusti 2016