Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M)

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

 1. Besvarande av motion från Lena Sjödahl (M) om att starta upp en intraprenad i någon eller några av kommunens verksamheter


  Dnr 2016/00387 109

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 1/2017

            b) Kommunstrategens tjänsteutlåtande 2016-11-03

            c) Kommunstyrelsen § 180/2016

            d) Motionen


Program
6 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017