Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av reglemente för rådet för funktions-hinderfrågor

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

 1. Revidering av reglemente för rådet för funktions-hinderfrågor


  Dnr 2016/00554 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 5/2017

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2016-12-06

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente

            e) Tekniska nämnden § 108/2016


Program
8 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017