NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av arkivreglemente

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

 1. Revidering av arkivreglemente


  Dnr 2016/00495 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 4/2017

            b) Kommunarkivariens tjänsteutlåtande 2016-11-07

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente


Program
7 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017