Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 10-15

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

 1. Återbesättande av uppdragen som ledamot i styrelsen för Falköpings Hyresbostäder AB och ledamot i styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg efter Julia Björck (S)


  Dnr 2016/00519 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 164/2016


 2. Entledigande av Sara Cronholm från uppdraget som ersättare för överförmyndaren


  Dnr 2016/00569 101

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Entledigande av Emil Estébanez (V) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden


  Dnr 2016/00584 023

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Birgitta Friggeråker (C) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden


  Dnr 2016/00591 023

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Adam Johansson (M) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden


  Dnr 2016/00603 023

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden


  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga a) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2016-12-09

Program
12 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017