NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

 1. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 2016


  Dnr 2016/00497 042

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 7/2017

            b) Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-11-29

            c) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 20/2016

            d) Delårsrapporten

            e) Revisorernas bedömning

            f) Granskningsrapporten


Program
9 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017