NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Försäljning av del av fastigheterna Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8...

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

  1. Försäljning av del av fastigheterna Dotorp 6:28 och Friggeråker 25:8 i Falköping till Fastighetsaktiebolaget Mösseberg för uppförande av lagerterminal


    Dnr 2016/00579 253

    Bilaga a) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2017

              b) Stadsbyggnadschefens och mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande 2016-12-12

              c) Förslag till avtal med bilagor


Program
10 av 12
Publicerad
måndag 30 januari 2017