Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen om ...

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Revidering av kommunstyrelsens och tekniska nämndens

reglementen om mark- och exploateringsinvesteringar

Dnr 2019/00143 003

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 71/2019

b) Chefen för hållbar utvecklings, kommunjuristens och

mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

Program
4 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019