Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Prövning av ansvarsfrihet (Gällande ärenden 9-12)

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

  1. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

    verksamhetsåret 2018


  2. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

    verksamhetsåret 2018


  3. Revisionsberättelse och årsredovisning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet för

    verksamhetsåret 2018


  4. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet för verksamhetsåret 2018

Program
10 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019