Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Dnr 2019/00079 291

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 75/2019

b) Ekonomichefens tjänsteutlåtande

c) Tekniska nämnden § 47/2019

d) Tekniska nämnden § 17/2019

e) Statusrapport Vindängen

Program
7 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019