Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Dnr 2019/00027 101

Bilaga a) Kommunrevisionens granskningsrapport om

Falköpings kommuns borgensåtaganden

b) Kommunstyrelsens svar i § 68/2019

c) Kommunrevisionens granskningsrapport om

investeringsprojekt Tåstorp demenscentrum

d) Socialnämndens svar i § 34/2019

e) Tekniska nämndens svar i § 36/2019

f) Kommunstyrelsens svar i § 69/2019

Program
13 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019