Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Försäljning av Diamanten 12 till Falköpings Hyresbostäder AB

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Dnr 2019/00130 253

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 79/2019

b) Mark- och exploateringsansvarigs tjänsteutlåtande

c) Förslag till köpeavtal

Program
9 av 13
Publicerad
måndag 27 maj 2019