NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige 12 december 2011

 1. Allmänhetens frågestund

 2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

 3. Motion från Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om förbud mot trottoarpratare

 4. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktige-grupp om barnfattigdom

 5. Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp om inrättande av en frivilligcentral

 6. Bestorps naturreservat - utökning

 7. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

 8. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

 9. Sotning - ny taxekonstruktion

 10. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

 11. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
3 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016