NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Bestorps naturreservat - riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning

Kommunfullmäktige 12 december 2011

  1. Bestorps naturreservat - utökning

  2. Policy och riktlinjer för e-förvaltning och IT-använd-ning inom Falköpings kommun 2012-2014

  3. Alkoholförtäringsförbud - revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

  4. Sotning - ny taxekonstruktion

  5. Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012

  6. Val till kommunala förtroendeuppdrag

Program
8 av 13
Publicerad
fredag 25 mars 2016